Tijdlijn

De weg naar het beleidsplan

 • Fase 1 – Proces

  oktober 2019 – maart 2020

  Bepalen van de aanpak in procesnota

 • Fase 2 – Ambities

  maart 2020 – september 2021

  Ambities formuleren: waar willen we naartoe met het ruimtegebruik in onze gemeente? Hoe moet onze natuur, landbouw, wonen, recreatie… zich ontwikkelen?

  • Onderzoek, gesprekken, deskwerk
  • Expertenworkshop
  • Workshops (3) met inwoners en belanghebbenden => Wegens corona vervangen door een diepgaande online enquête
  • Opmaak ambitienota met formele adviezen en goedkeuring College
 • Fase 3 – Discussie

  oktober 2021 – oktober 2022

  Ambities omzetten naar concrete mogelijkheden en concepten door ontwerpen, aftoetsen, consensus zoeken…

  • 27/09/2022 Participatieavond adviesraden
  • 28/09/2022 Interactieve participatietentoonstelling voor alle inwoners
  • Opmaak discussienota met formele adviezen en goedkeuring college
 • Fase 4 – Beleidsplan

  november 2022 – juni 2023

  Vertaling van input fase 2 en 3 in een effectief beleidsplan

  • Workshops inwoners en belanghebbenden
  • Opmaak beleidsplan met openbaar onderzoek, adviezen en goedkeuring door college
  • Toonmoment: voorstelling van het plan