Nieuws

RESULTAAT ENQUÊTE ONDER INWONERS ONDERSTEUNT AMBITIES BELEIDSPLAN RUIMTE RAVELS
De inwoners van Ravels kunnen zich in grote lijnen vinden in de ambities die het studiebureau formuleerde voor het nieuwe Beleidsplan Ruimte Ravels. Hier en daar worden andere accenten gelegd …
Geef je mening!
Begin dit jaar trapten we samen het traject af naar een Beleidsplan Ruimte Ravels. Wat een interactief jaar moest worden met workshops om samen de eerste ambities vorm te geven, …
Update: uitstel workshops – maar wel analyse!
Ook wij blijven in ons kot! Onze gezondheid én die van onze families, vrienden, buren en dorpsgenoten gaat nu even voor. Maar, net zoals bij andere initiatieven, sturen de Covid19-maatregelen …
Terugblik kennismakingsmoment
Ongeveer 150 inwoners maakten op 21 januari kennis met het participatietraject rond de opmaak van het Beleidsplan Ruimte Ravels. De opdracht was niet enkel luisteren, maar meteen ook de handen …
Uitnodiging: maak mee het beleidsplan Ruimte Ravels
Deze week valt een uitnodiging bij elke inwoner van Ravels in de bus. Waarom? De gemeente Ravels maakt werk van een toekomstgericht ruimtelijk beleid. Hiervoor hebben we jouw inbreng nodig! Samen …